Betalning och avisering av infrastrukturavgift

Infrastrukturavgift och trängselskatt är två saker som många blandar ihop, och det är inte så konstigt. Samtidigt som dessa är väldigt lika så finns det faktiskt några tydliga skillnader. Trängselskatt finns till för att minska trängseln i storstadsområden där det ofta är mycket trafik. Infrastrukturavgift är en avgift som går till att bekosta nya tunnlar, vägar eller broar, det vill säga nya infrastruktur som måste byggas i ett område. 

I denna text kommer vi att fokusera på infrastrukturavgift, där vi går igenom vad det innebär, lite allmän information som hör till ämnet, samt hur du går tillväga för att betala denna. Hoppas att du efter att ha läst denna artikel känner att det hela är lite mer tydligt och lättare att förstå sig på!

Vad är infrastrukturavgift?

Som sagt så är infrastrukturavgift den avgift som ska gå till att finansiera uppbyggnaden av nya tunnlar, vägar, broar och liknande, alltså för att finansiera ny infrastruktur i ett visst område. Denna avgift ska varje ägare av ett fordon betala när de (i sitt fordon) passerar en väg, bro eller tunnel med en satt infrastrukturavgift. 

Värt att nämna är att det inte finns allt för många ställen där den här avgiften är aktuell, det trots att den är rätt avgörande för samhällets uppbyggnad. I och med att man ser denna typ av avgift rätt sällan är det dock extra viktigt att du vet vad den innebär när du väl passerar en plats som innebär att du måste betala den. 

En samlad summa 

Infrastrukturavgiften består av de passager ditt fordon gjort under en kalendermånad. Avgiften för infrastruktur kommer du alltså inte behöva betala varje gång du passerar en plats som har en satt infrastrukturavgift. Utan istället läggs samtliga passager ihop som en klumpsumma av de infrastrukturavgifter du har passerat under den månaden. Denna summa får du sen betala i efterhand. Hur? Det går vi igenom här nedan!

Hur betalar jag infrastrukturavgift?

Det finns olika sätt att betala infrastrukturavgiften på. Antingen kan du göra det via autogiro, med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickat ut till dig, eller via en e-avi. Gemensamt för alla dessa betalningssätt är att oavsett vilket du väljer så ska avgiften betalas i slutet av varje månad. Påminnelsen för betalningen skickas även endast av Transportstyrelsen. 

Närmare bestämt så skickar de en inbetalningsavi till dig som är ägare av ett fordon. I denna inbetalningsavi finns den debiterade klumpsumman för den tidigare kalendermånaden. Avin innehåller även information om hur många gånger du har passerat en passage för infrastrukturavgiften, samt en överblick av kostnaden per gång. 

Det står på avin när betalningen senast ska vara inne på Transportstyrelsens konto. Tänk på att det alltid är du som ägare av ett fordon som ansvarar för att avgiften betalas i tid, det vill säga även om du av någon anledning inte har fått en avi. Har du ett fordon och är medveten om att du då och då passerar en sådan passage bör du alltså hålla lite koll på detta. 

Betala med e-avi

Om du väljer att betala och bli aviserad om infrastrukturavgiften med en e-avi – även kallat för e-faktura – skickas en inbetalningsavi direkt till dig via din internetbank. Detta innebär alltså att du slipper få hem ett brev till brevlådan, vilket inte bara underlättar för dig utan det sparar även på miljön. 

Låter detta som ett smidigt sätt att genomföra dina betalningar på kan du anmäla ditt intresse för det hos din internetbank. Infrastruturavgiften kommer sedan att både genomföras och lagras elektroniskt, där du får alla fakturor på ett och samma ställe. 

Betala med digital brevlåda

För dig som har en digital brevlåda – som till exempel Kivra – och den digitala brevlådeoperatören erbjuder ett typ av betalningslösningssystem går det självklart att betala din infrastrukturavgift även på det viset. 

Från och med december 2019 går det att kopiera OCR-numret från inbetalningskortet direkt till den ruta där du ska skriva in OCR-numret när du genomför betalningar via din internetbank. Detta innebär att denna typ av betalning kommer göras väldigt smidigt. 

Väljer du detta betalsätt kan du även själv kontrollera om du har betalat avin eller inte genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst för infrastrukturavgift. Att använda din digitala brevlåda för infrastrukturavgiften är med andra ord även det väldigt praktiskt och lättsamt om du gillar att genomföra betalningar online.  

Betala med autogiro

Om du inte själv vill behöva tänka på och komma ihåg att betala infrastrukturavgiften kan du välja att betala den med autogiro. Detta går dock bara om betalningen gäller en privatperson. Alltså kan inte ett företag välja att betala infrastrukturavgiften med autogiro. 

När du vill anmäla att du önskar att dina betalningar genomförs automatiskt med autogiro ska du besöka din internetbank. Förstår du dig inte på internetbanken och vill få hjälp med detta kan du alltid kontakta banken direkt. Oavsett hur du går tillväga för att fixa detta är det ett otroligt bra sätt för att slippa onödiga fördröjningar som leder till olika extraavgifter. 

Betala med bankgiro

Du kan även välja att betala som vanligt med ett helt vanligt bankgiro. För detta besöker du på banken, går in på din internetbank eller använder bankens kuvert tjänst. Vilket konto du ska betala avgiften till kan du se på Transportstyrelsens hemsida. Därefter gör du bara en vanlig betalning med bankgiro. 

För fordon som är registrerat utomlands

Har du ett fordon som är registrerat utomlands tar Transportstyrelsen hjälp av en anmälningspartner för att få betalt för de infrastrukturavgiftspassagerna du passerar med fordonet. Denna partner identifierar ägaren/ägarna av fordonet, skickar en faktura på avgiften, och använder sen EPASS24 för att ta emot betalningarna. 

Du kommer alltså inte slippa undan denna avgift trots att ditt fordon inte är registrerat i Sverige. Detta gäller till exempel också om du kör med en svensk bil i ett annat land där du passerar infrastrukturavgifter. Är du medveten om att du har gjort du en sådan passage bör du alltså inte bli förvånad om du får en betalningsavi eller påminelse för detta. 

Skulder över 5 000 kronor = användningsförbud

Har du skulder i infrastrukturavgifter på mer än 5 000 kronor och det har gått sex eller fler månader sedan beloppet skulle vara inbetalt (och det ännu inte är det) får du inte använda ditt fordon. 

Dröjer dina betalningar så pass länge, och överskrider denna summa, får du alltså ett användningsförbud av ditt fordon. Skulle du använda fordonet ändå och du blir påkommen har polisen rätt att ta dina registreringsskyltar. 

Sälja/ köpa fordon med obetalda skulder?

Ska du sälja eller köpa ett nytt fordon är det fortfarande den ägare som står på dessa skulder som ska se till att betala dem. Du kan alltså inte slippa undan att betala skulden genom att sälja ditt fordon, men du kommer inte heller behöva stå för några extra skulder om du köper ett fordon där dessa avgifter är obetalda.

För att fordonet ska vara lagligt att använda måste dock skulden bli betald, alltså oavsett vem ansvaret ligger på och trots att det sker ett byte av ägare. Detta kan vara värt att veta om om du planerar att köpa ett nytt fordon eller att sälja ditt eget. 

FAQ

Hur kan jag kolla om jag har skulder relaterade till mitt fordon?

Det kan du göra genom att använda Transportstyrelsen e-tjänst “Fordonets skulder”. Där står all information tydligt samlad. 

Kan infrastrukturavgiften på mitt företags fordon betalas med autogiro?

Som det ser ut just nu så kan inte ett företags betala infrastrukturavgiften för sitt fordon med autogiro. Denna funktion finns i dagsläget bara tillgänglig för privatpersoner som ska betala sin avgift. 

Vad räknas in i infrastrukturavgiftsskulder?

I denna skuld räknas infrastrukturavgift och påföljdsavgift in. 

Går det att få en samlad avisering av infrastrukturavgift för fler fordon?

Ja, det går! Har ditt företag eller din organisation fler fordon som kan komma att behöva betala infrastrukturavgift anmäler du till Transportstyrelsen att du vill ha en samlad avi för alla passager relaterade till företaget. Dock är det inte möjligt att få en samlad avi genom e-avi.