Guide för dig som vill betala infrastrukturavgift med bankgiro

Som med alla andra betalningar som berör fakturor kan du även då du ska betala din infrastrukturavgift välja att betala den med bankgiro. Då genomför du betalningen antingen via din Internetbank, via bankens kuverttjänst eller via bankgiro på din fysiska bank. Oavsett hur du väljer att genomföra betalningen så kommer du på det här sättet ha full koll på att infrastrukturavgiften blir betald. Det är även du själv som bestämmer när avgiften ska dras från ditt konto, till skillnad från om du anger autogiro för betalningen. 

I och med att det bara är du själv som ansvarar för att infrastrukturavgiften betalas i tid – oavsett om det görs via bankgiro eller på något annat sätt – är det viktigt att du vet exakt hur du ska göra för att det ska gå smidigt och inte bli något problem med betalningen. Annars kan du riskera att få diverse påminnelse- eller förseningsavgifter. 

Vad är infrastrukturavgift?

Infrastrukturavgift är en avgift som ska betalas till Transportstyrelsen en gång varje månad. Avgiften registreras på dig varje gång ett fordon som du äger och är registrerad på passerar ett område med infrastrukturavgift. Just nu är det Sundsvallsbron och Motalabron som har infrastrukturavgift. 

Men varför är man skyldig att betala denna avgift? Jo, det är denna avgift som finansierar bygget av broar, vägar och tunnlar, det vill säga infrastrukturen i Sverige. Att man valt just Sundsvallsbron och Motalabron som avgiftspassager för infrastrukturavgift beror förmodligen på att det är väldigt många fordon som dagligen passerar där. 

Det inte minst då det är väldigt smidigt att både köra igenom och till den specifika staden genom att åka direkt på bron. Kör du på bron kan du nämligen köra rakt igenom. Då så slipper du köra på småvägar och krångla bland trafiken i staden. Väljer du detta kan du dock inte bli överraskad om du får hem en betalningsavi om infrastrukturavgift från Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsens bankgiro

Just för tillfället har Transportstyrelsen två konton för betalning av infrastrukturavgift. Beroende på om du har ett fordon eller en samlingsavi som inkluderar flera fordon ska du betala till olika konton. Dessa konton gäller dock bara för infrastrukturavgift. Det är alltså inte samma konto som Transportstyrelsens konto för trängselskatt eller fordonsskatt. 

Betala infrastrukturavgift via bankgiro för ett fordon:

  • Transportstyrelsens bankgiro 250-5683 

Betala infrastrukturavgift via bankgiro för fler än ett fordon (samlingsavi):

  • Transportstyrelsens bankgiro 343-9999

Betala via bankens kuverttjänster

Vill du betala infrastrukturavgift via bankgiro med bankens kuverttjänst är det viktigt att du skickar in kuvertet med inbetalningskortet i tid. Detta för att banken ska få god tid på sig, det vill säga att de ska få gott om tid på sig att se till att betalningen går igenom senast den sista bankdagen innan förfallodatumet. 

Du som är ägare av fordonet har ansvar över att betalningen sker i tid, där bankens hantering av ärendet är inräknat. Se därför till att inte skicka kuvertet bara några dagar innan avgiften ska vara betalad och finnas på Transportstyrelsens konto. 

Betala via internetbank

Även då du väljer att betala infrastrukturavgift via din internetbank ska avgiften vara betald senast på den sista bankdagen innan förfallodatumet. Var noga med att kolla hur lång bryttid just din internetbank har för att en betalning ska bli bokförd till en viss bankdag. Görs inte betalningen i tid kommer du få betala en påminnelse- eller förseningsavgift. 

Betala via ett bankkontor

Väljer du att betala infrastrukturavgiften med hjälp av de som jobbar på ditt bankkontor måste du även här se till att betalningen görs i god tid för att samtliga steg och processer ska hinna genomföras innan förfallodagen. Precis som vanligt är det du som ansvarar för när betalningen görs. Du måste ha betalat avgiften senast den sista bankdagen innan förfallodagen. 

Om du ska göra din betalning från utlandet

De två bankgiron som vi listat ovan gäller endast om du ska betala infrastrukturavgift från Sverige. Befinner du dig utomlands och måste betala infrastrukturavgift ska du istället ange en BIC-kod och ett IBAN. Dessa kan du hitta på Transportstyrelsens hemsida. där du även kan läsa mer om hur du går tillväga mer i detalj för att betala infrastrukturavgift när du är utomlands. 

Bra att veta när du ska betala infrastrukturavgift via bankgiro

Inbetalningskort

Om du inte har anmält att du vill få betalningsavin från Transportstyrelsen som en e-avi i din internetbank får du ett inbetalningskort skickat till den adress du är folkbordförd på. Det är sen med detta kort som du kan betala avgiften, antingen direkt på ett bankkontor eller via bankens kuverttjänst. 

I och med att du får ett nytt inbetalningskort per varje avgiftsbeslut (varje månad) är det väldigt viktigt att du vid varje betalning använder och fyller i det OCR-nummer som finns på avin. Det alltså om du inte använder inbetalningskortet, exempelvis om du inte har det tillgängligt just då. 

Meddelandefält

Varje gång du ska genomföra en betalning via din internetbank ska du fylla i OCR-numret som står på avin som referens. OCR-numret skriver du in i den specifika rutan för OCR-nummer. Om det inte finns en sådan ruta skriver du detta nummer i meddelandefältet. 

Värt att nämna är att varje avgiftsbeslut (infrastrukturavgiften för en viss månad) ska betalas enskilt. Du kan alltså inte vänta med att betala avgiften en månad, för att sen i nästa månad betala två månaders infrastrukturavgift. Utan om du har en infrastrukturavgift att betala måste detta under följande månad. 

OCR-numret används också när du ska betala påminnelseavgiften

Har du fått en tilläggs- eller påminnelseavgift från Transportstyrelsen på grund av en försenad betalning av infrastrukturavgiften? Då ska du använda och ange samma OCR-nummer som du fick på det ordinarie inbetalningskortet när du betalar denna tilläggs- eller påminnelseavgift. Viktigt här är dock att du betalar hela summan inklusive de extra avgifterna. 

Betala i tid

Det är först när inbetalningen för infrastrukturavgiften har bokförts hos Transportstyrelsen som du kan säga att du har betalt den. Därför är det viktigt att betala i god tid – det kan nämligen ta ett par dagar för denna process att bokföras. För att betalningen ska hinna registreras innan eller på förfallodatumet gäller det alltså att du har koll på när, hur och var den ska betalas. 

Kvitto

Om du betalar infrastruturavgiften direkt på ett bankkontor ska du alltid be om att få ett kassakvitto. Betalar du via din internetbank anses en utskrift av genomförd transaktion eller ett kontoutdrag som kvitto. Du rekommenderas dock alltid att spara dessa underlag. 

Betalning med kuverttjänst och på bankkontor kostar extra

Banken lägger ofta till en extra avgift när du betalar infrastrukturavgiften på bankkontoret eller genom bankens kuverttjänst. Olika banker har olika avgifter, men just här ligger den extra avgiften vanligen på mellan 40-75 kronor per betalning. 

FAQ

När ska infrastrukturavgiften vara betald?

Räkna med att infrastrukturavgiften alltid ska vara betald innan, eller på, månadens sista bankdag. Det exakta förfallodatumet för varje månads infrastrukturavgift ser du på inbetalningskortet eller e-avin. 

Måste alla fordon betala infrastrukturavgift?

Alla fordon som räknas som personbilar, lastbilar och bussar som passerar infrastrukturavgiftspassager måste betala avgiften. 

Finns det några fordon som inte behöver betala infrastrukturavgift?

Bussar som väger totalt 14 ton eller mer, EG-mobilkranar, mopeder, diplomat fordon, motorcyklar och utryckningsfordon behöver inte betala infrastrukturavgift. Det alltså trots att de passerar en sådan passage. 

Kommer Motalabron och Sundsvallsbron alltid ha infrastrukturavgift?

Nej, infrastrukturavgiften för båda dessa broar tas bort när de är färdigbetalda.