Så betalar du din infrastrukturavgift via autogiro

Infrastrukturavgift är en avgift som du som fordonsägare ska betala om du passerar en så kallad passage (eller ett område) med infrastrukturavgift. Det kan till exempel vara broar, vägar och tunnlar. I bland annat Motala och Sundsvall finns det broar där du kommer behöva betala en infrastrukturavgift om du passerar bron. 

Kör du någon annans bil över dessa avgiftspassager är det den bilägaren som kommer få en avisering om att avgiften måste betalas. Avgiften registreras nämligen på det specifika fordonet som passerar, inte på föraren. 

Om du vet med dig att du ofta kör förbi områden med en passage för infrastrukturavgift kan du underlätta för dig själv genom att anmäla att du vill betala detta med autogiro. På så sätt slipper du oroa dig för att du ska glömma att betala avgiften, något som kan vara lätt hänt. Med ett autogiro löser betalningen för infrastrukturavgiften sig självt, smidigt va?! 

Vad innebär det att betala infrastrukturavgift via autogiro?

Att betala infrastrukturavgiften via autogiro innebär att avgiften dras automatiskt från det konto som du har angett i avtalet. Det totala beloppet, det vill säga avgiften varje månad, beror på hur många gånger och med hur många bilar (som du äger) du passerat ett område med infrastrukturavgift under den specifika månaden. 

Transportstyrelsen ska ha fått in betalningen för infrastrukturavgift på sitt konto senast den sista dagen i månaden efter debiteringen. Är betalningen för infrastrukturavgift försenad tar Transportstyrelsen ut en förseningsavgift på 300 kronor per fordon. 

Har du angett betalning med autogiro kommer du inte behöva oroa dig för att betalningen ska bli försenad. Så länge du har angett betalning med autogiro på samtliga fordon som du äger och kör kommer alla de passager du passerar att registreras och betalas för automatiskt. 

Hur gör jag för att börja betala infrastrukturavgift via autogiro?

Har du ännu inte fixat autogiro för infrastrukturavgiften är det dags att du fixar det. Det går snabbt och är väldigt enkelt, och framförallt kommer det underlätta för dig i framtiden. 

Det enda du behöver göra är att gå in på din internetbank och anmäla att du vill betala infrastrukturavgift via autogiro. Det finns inget annat sätt att göra det på, det vill säga förutom att du ringer till din bank och får hjälp med uppgiften direkt av dem. 

Än så länge är det bara privatpersoner och enskilda firmor som kan anmäla betalning för infrastrukturavgift via autogiro. Företag eller organisationer kan inte anmäla autogiro för infrastrukturavgiften. 

Vad ska jag ange i internetbanken?

När du vill skaffa ett autogiro för betalningen går du in på din internetbank, går in på kategorin för autogiro och skriver in Transportstyrelsen i rutan där du söker efter mottagare. Var vaksam här då Transportstyrelsens bankgironummer för autogiro inte är samma i internetbanken som det som visas på inbetalningskorten.

Efter detta kan du välja för vilken avgift eller skatt du vill att autogirot ska gälla, det vill säga för infrastrukturavgiften. Andra skatter och avgifter som kan betalas med autogiro är bland annat fordonsskatt och trängselskatt. När din anmälan är färdig ska du helt enkelt slippa göra manuella betalningen för denna avgift. 

Passa på att aktivera e-avi 

För att betalningen ska bli så enkel, och papperslös, som möjligt kan du anmäla att du önskar få betalningsavin på en så kallad e-avi. Även detta gör du hos din internetbank i samband med att du anmäler autogirobetalningen. Med e-avi slipper du få hem ett makulerat inbetalningskort, samt massa papper för de olika fakturorna och betalningarna. Det sparar både plats och tid vilket miljön och förmodligen även du är tacksam för. 

Infrastrukturavgift – dessa villkor gäller

När du har angett autogiro för infrastrukturavgiften kommer avgiften att betalas på dagen innan beloppet ska vara inne på Transportstyrelsens konto. Detta behöver dock inte du tänka på, utan det sker automatiskt. Hur stort eller litet beloppet som ska dras är får du reda på via avin som du antingen har fått hemskickad eller skickad till din digitala brevlåda (e-avi). 

Har du inte fått någon avi kommer avgiften ändå att dras från ditt konto. Har du en samlingsavisering (autogiro för infrastrukturavgift för flera fordon) är det den totala summan för alla de fordon som ingår i samilngsaviseringen som dras. Så länge du har angett autogiro på samtliga betalningar för samtliga fordon slipper du tänka på något av detta själv. 

Finns det inte tillräckligt med pengar på ditt konto när betalningen ska göras kommer det att göras ytterligare ett försök. Dock görs bara ett till försök, sedan får du en påminnelse och kan komma att behöva komplettera eller lösa betalningen på egen hand. Se därmed till att du anger ett konto där det alltid finns pengar så att du slipper tänka på det alls. 

Så gör du för att avsluta autogiro för infrastrukturavgift 

Vill du av någon anledning inte längre betala infrastrukturavgift via autogiro har du rätt att avsluta det genom att ta bort ditt medgivande. För att göra det kan du kontakta din bank och be dom om hjälp. I många fall kan du även ta bort medgivandet direkt på egen hand genom att gå in på din internetbank och avsluta autogirot där. Detta ska vara lika enkelt som att anmäla att man vill börja betala med autogiro. 

FAQ

Om jag har kört över bron i Sundsvall en gång, vad blir då infrastrukturavgiften?

Kostnaden för att köra över bron i Sundsvall är antingen 9 eller 20 kronor. Vilket av beloppen som gäller beror på vilket typ av fordon du kör. 

Hur länge har det varit möjligt att betala infrastrukturavgift via autogiro?

Transportstyrelsen gjorde det möjligt att betala infrastrukturavgift via autogiro den 28:e september 2015. 

Vem ska betala infrastrukturavgiften – den som kör eller den som äger fordonet?

Det är alltid den som äger det fordon som har passerat ett område med infrastrukturavgift som ska betala infrastrukturavgiften. Det är alltså även den personen som får en avi om betalning skickad till sig. Detta gäller även om det är någon annan som har kört bilen i fråga. Om någon annan skulle låna din bil och passera en infrastrukturavgiftspassage kommer du alltså få betala precis på samma sätt. 

Vad är skillnaden mellan trängselskatt och infrastrukturavgift?

Skillnaden mellan dessa är att trängselskatt är den skatt som du kommer få betala när du åker förbi ett område där trängselskatt råder. Detta gäller vanligtvis i storstadsområden där det ofta är mycket trafik. Infrastrukturavgift finns istället på vissa områden runt om i landet för att de som kör förbi där ska bidra till att finansiera infrastrukturen som påverkar trafiken. 

Vilka områden har infrastrukturavgift?

Just nu är det Motalabron och Sundsvallsbron som har infrastrukturavgift. Passerar du på dessa broar kommer alltså du få betala denna avgift (om du kör ditt eget fordon).