Vill du göra en omprövning av infrastrukturavgift?

Har du fått hem ett inbetalningskort för en infrastrukturavgift från Transportstyrelsen som du inte känner igen eller som du tycker är felaktigt bedömd? Då kan du göra en så kallad omprövning.

Du har rätt att anmäla en omprövning av infrastrukturavgift till Transportstyrelsen om det inte stämmer. Innan du gör detta bör du dock kontrollera att avgiften eller något runt i kring det har blivit fel, och att det alltså inte bara är du som missat att detta är något som du faktiskt är skyldig att betala. 

Hur vet jag om jag är betalningsskyldig?

Det är lätt hänt att missa att man passerade ett område med infrastrukturavgift, antingen om man satt i andra tankar eller om man inte tänkte på att man faktiskt tog just den vägen. Men vet du med dig att du under den senaste månaden har kört över Motalabron eller Sundsvallsbron är du en av dem som är skyldiga att betala infrastrukturavgiften. 

Då ska du alltså inte göra en omprövning, såvida det inte blivit något fel med beloppet. Utan om allt stämmer och du faktiskt har passerat någon av dessa avgiftspassager innebär det att Transportstyrelsen gjort rätt och att du bara måste betala. Annars finns det en risk för att du får påminnelse- eller fördröjningsavgifter, samt att du till slut inte får köra ditt fordon. 

Infrastrukturavgift – vad är det? 

Om du någon gång har kört över Motalabron eller Sundsvallsbron innebär det att du som ägare av fordonet kommer bli betalningsskyldig, och det just för att finansiera infrastrukturen med denna infrastrukturavgift. Ju fler gånger du kör igenom en sådan passage under en månad desto större summa kommer du behöva betala i slutet av nästa.  

För att genomföra din betalning kommer du få ett inbetalningskort för infrastrukturavgift skickat hem till dig från Transportstyrelsen. Alternativ får du den till din digitala brevlåda eller skickat till dig via en e-avi – det beror på vilket sätt du har valt att motta avisering av infrastrukturavgift. 

Denna avgift ska sen betalas och vara bokförd på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast den sista bankdagen i månaden. All information om hur stort belopp som ska betalas, när det ska betalas och hur du går tillväga för att betala det finns att ta del av antingen direkt på inbetalningskortet eller på Transportstyrelsens hemsida. 

Hur gör jag en omprövning av infrastrukturavgift?

Vill du göra en omprövning av din infrastrukturavgift är det Transportstyrelsen du ska vända dig till. Du kan kontakta dem antingen direkt via deras kontaktformulär för omprövning av infrastrukturavgift på hemsidan, eller genom att skicka ett brev till deras adress. Oavsett så är det Transportstyrelsen själva du ska vända dig till för att ta upp detta ärende. 

Kontaktformulär

Transportstyrelsen har ett separat kontaktformulär för omprövning av infrastrukturavgift. Detta kontaktformulär finns att tillgå på deras hemsida. När du har klickat dig in på formuläret får du välja om omprövningen gäller för infrastrukturavgift eller trängselskatt. I detta fall ska du då välja infrastrukturavgift, för att sen under kategorin “Din fråga handlar om” välja omprövning

Efter detta får du skriva in olika uppgifter som personnummer (YYMMDD-XXXX) eller organisationsnummer (XXXXXX-XXXX), registreringsnummer, orsak till omprövning, samt under vilken månad som själva passagen ägde rum. Utöver detta ska du fylla i dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) och sen trycka på skicka. 

Brev

Om du hellre skickar din omprövning via ett brev till Transportstyrelsens adress går du tillväga på samma sätt som du vanligen gör då du ska skicka ett fysiskt brev. Adressen du ska skriva på brevet till Transportstyrelsen är:

Transportstyrelsen

Omprövning infrastrukturavgift

701 95 Örebro.

I detta brev ska registreringsnumret på det fordon som avgiften beträffat finnas med. Även datum för avgiftsbeslutet, anledning till omprövning av infrastrukturavgift, ditt namn och din adress ska finnas med. När du fyllt i detta är det bara att du postar brevet som vanligt. 

Skicka in omprövning infrastrukturavgift i tid

Om du vill att Transportstyrelsen ska göra en omprövning av infrastrukturavgiften för ditt fordon ska din anmälan eller begäran om detta vara hos Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att avgiftsbeslutet bekräftats. Om en begäran kommer in senare än 60 dagar efter detta kommer avgiften inte att omprövas. 

Betala infrastrukturavgiften ändå

Det är viktigt att du är medveten om att en påförd infrastrukturavgift – samt andra typer avgifter från Transportstyrelsen – ska betalas trots att du begär en omprövning. Det betyder alltså att du ska betala avgiften som vanligt trots att du vill att en omprövning ska göras.  

Detta rekommenderar Transportstyrelsen själva. Betalar du din infrastrukturavgift i tid, oavsett omprövning eller inte, slipper du förseningsavgifter, påminnelseavgifter och tilläggsavgifter. Skulle det visa sig att din omprövning godtas kommer du att få pengarna tillbaka inom en snar framtid. 

Vad händer med min omprövning av infrastrukturavgift efter att den skickats in?

Om det visar sig att den omprövning du skickat in stämde, det vill säga att du hade rätt och att Transportstyrelsen hade gjort fel, kommer Transportstyrelsen att skicka tillbaka det felaktiga beloppet till dig. Visar sig motsatsen, alltså att Transportstyrelsen hade gjort rätt från början, måste du betala den avgift som de skickat till dig. Glöm inte att du även måste betala de eventuella tilläggs- och förseningsavgifterna för att den ska anses som helt godkänd. 

Det är bara den som är betalningsskyldig (ägaren av fordonet) som kan skicka en omprövningsbegäran för infrastrukturavgiften. Är det exempelvis någon annan som har kört ditt fordon och den personen vill göra en omprövningsbegäran måste du som ägare av fordonet skicka in en fullmakt. 

FAQ

Hur snabbt får jag tillbaka pengarna om min omprövning av infrastrukturavgift inte stämmer med Transportstyrelsens avgiftsbeslut?

Det beror på hur lång tid det tar för din bank att genomföra sådana ärenden, samt på hur många ärenden Transportstyrelsen har att ta sig igenom före ditt. Du kan dock inte räkna med att få tillbaka beloppet på helger eller andra helgdagar oavsett var i kön du står. 

Kan det vara försent att göra en begäran om omprövning infrastruktur?

Ja. Om det har gått mer än 60 dagar sen Transportstyrelsen tog ett avgiftsbeslut om din infrastrukturavgift är det inte möjligt för dig att göra en omprövning. Har det däremot gått färre än 60 dagar då du ska skicka in omprövningen kan det vara möjligt. 

Kan en annan förare göra en begäran om omprövning av infrastrukturavgift för min bil?

I första hand är det alltid du som äger fordonet som ska göra en begäran om omprövning av infrastrukturavgift till Transportstyrelsen. Om du önskar något annat måste en fullmakt skickas in från dig som bevisar att den andra personen i fråga har rätt att göra det. Det är först när Transportstyrelsen har fått och godkänt fullmakten som den andra föraren kan göra en begäran. 

Hur behandlar Transportstyrelsen mina personuppgifter?

På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa om hur de behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom deras e-tjänster. Där hittar du även användbara frågor och svar.