Snabbladdare till elbil

För dig som äger en elbil finns det idag flera olika alternativ av laddare för dig att välja mellan då du ska ladda bilen. Det allra vanligaste är att man använder sig av en hemmaladdare, det vill säga en laddstation som är installerad i anslutning till bostaden. Ett annat alternativ är att man använder sig av offentliga laddare, även kallat för destinationsladdning – detta går sällan särskilt snabbt men är bra då man kan ladda bilen under tiden som man exempelvis är på jobbet, handlar, shoppar eller utför ärenden

Det sista alternativet är att man kan använda sig av så kallade snabbladdare. Med snabbladdare för elbilar kan man ladda bilens batteri väldigt mycket snabbare än vad man kan göra med de mer “traditionella” laddningsmetoderna. Detta tack vare att snabbladdaren kan skicka en stor mängd elektricitet till batteriet, vilket i sin tur innebär att det kan laddas fullt på väldigt kort tid. Snabbladdare finns vanligtvis vid offentliga laddningsstationer och kan användas av alla elbilsägare.

Att tänka på vid användning av snabbladdare 

Det finns några saker som man bör tänka på när man ska använda sig av en snabbladdare. För att underlätta processen för dig, och göra det hela så tryggt, säkert och bekvämt som möjligt då du ska ladda din elbil på ett väldigt effektivt sätt, har vi listat de sakerna som är viktigast att tänka på här nedan.

Se till att laddaren är kompatibel med din bil  

För det första måste du se till att laddaren du tänkt använda är kompatibel med elbilens batteri. Annars är det inte möjligt för dig att använda laddaren, alternativt att det kan innebära såväl brandrisk som risk för att bilens batteri skadas eller går sönder. 

Laddningen skapar mycket värme 

För det andra kan laddningen som sker med hjälp av snabbladdare innebära att det produceras mycket värme. Därmed är det viktigt att du ser till att området runt laddaren är fritt och att ventilationen är god. 

Kan innebära högre kostnad än vanligt

För det tredje, och sista, bör du vara beredd på att det vanligtvis kostar mer att använda sig av en snabbladdare än vad det kostar att använda vanliga laddare eller den laddare du har hemma. Du kommer alltså behöva betala något högre avgifter för denna typ av effektiva elbilsladdning. 

Det är det dock värt, för med lite planering kan snabbladdning vara ett mycket bekvämt och problemfritt sätt att hålla sin elbil laddad och redo att köra när man behöver!

Vad är skillnaden mellan en vanlig laddare och en snabbladdare till elbil?

Den största skillnaden mellan en vanlig elbilsladdare och en snabbladdare för elbilar är mängden el som skickas till batteriet samtidigt. En standardladdare skickar en lägre mängd el under en laddning, vilket innebär att det tar längre tid att ladda batteriet. En snabbladdare för elbilar skickar en mycket högre mängd el, vilket innebär att batteriet kan laddas mycket snabbare. 

Snabbladdare finns vanligtvis att hitta vid offentliga laddningsstationer, så som vid större mataffärer och varuhus, bensinstationer och liknande, och kan användas av nästan alla elbilsägare. I och med att intresset för att ladda elbilen snabbt ökar är det idag inte heller helt ovanligt att man erbjuds snabbladdning vid restauranger, boenden, parkeringar och garage. 

Planerar du din resa och ser till att ta en väg där du kan stanna vid en station för snabbladdning kan du alltså effektivisera din tid väldigt mycket. Du kan till och med spara upp till 75-80% av laddtiden om du använder dig av en snabbladdare. Med andra ord väldigt effektivt! 

Hur lång tid tar det att ladda med snabbladdare?

Hur lång tid det tar att ladda en elbil med en snabbladdare beror på ett flertal olika faktorer, däribland vilken elbil du har, batteriets storlek och vilken typ av snabbladdare det gäller. I regel brukar man dock ha som utgångspunkt att ett litet batteri tar ca 30 minuter att ladda fullt, medan ett större batteri kan ta upp till ungefär en timme (plus minus några minuter).

Laddtiden beror också på hur mycket el som skickas till batteriet – en snabbladdare skickar en mycket större mängd el än en vanlig laddare, så den laddar batteriet mycket snabbare. Men, det finns även vissa skillnader mellan olika snabbladdare, som i sin tur styrs av vilken kraft laddaren har. 

Andra faktorer som påverkar 

Det är dock inte bara bilen, batteriets storlek och vilken snabbladdare du väljer som spelar in i hur lång tid det kan ta att ladda elbilen med en snabbladdare. Utan även saker som väder, utomhus temperatur, batteriets temperatur och hur urladdat det är kan ha stor påverkan på laddtiden. 

Om batteriet är kallt tar det nämligen längre tid att ladda än om det skulle vara uppvärmt redan från början. Har du precis kört bilen och stannar för att ladda den längs vägen kommer det alltså gå snabbare att ladda i och med batteriet fortfarande är varmt. Det är även som så att ett helt urladdat batteri laddas upp snabbare än ett batteri som har laddning kvar. 

Snabbladdare fungerar inte hemma

Något som kan vara bra att veta om är att vi idag inte kan använda oss av snabbladdare hemma. Det vill säga, det funkar inte att installera den typen av elbilsladdare i anslutning till bostade. 

Detta då snabbladdare för elbilar kräver högre spänning än vad vårt standarduttag i hemmet kan erbjuda, utan kräver installation och inkoppling i specifika uttag. Snabbladdare finns vanligtvis vid offentliga laddningsstationer och kan användas av alla elbilsägare.

Kan jag ladda min elbil med snabbladdning?

Alla elbilar kan inte snabbladdas, det vill säga laddas med en snabbladdare. Om du kan ladda din elbil med snabbladdning beror på bilens märke, modell och vilket batteri det har. Vissa elbilar har en snabbladdningsport som standard, medan andra har en snabbladdningsport som tillval som då kan läggas till som extrautrustning vid köp av bilen. 

Så länge du har något av dessa alternativ kan du använda en snabbladdare för att ladda din elbil. För att ta reda på om din bil kan snabbladdas kan du läsa i ägarhandboken eller kontakta biltillverkaren, bilhandlaren eller försäljaren direkt. Om du funderar på att köpa en elbil, se till att du väljer en som kan snabbladdas så att du kan dra nytta av snabbladdningsstationer och dess kraftiga effekt!

Varför är snabbladdning dåligt för batteriet?

Även om snabbladdning är ett utmärkt sätt att få din elbil laddad på kort tid finns det några nackdelar med just snabbladdning. Dessa är bra att veta om och tänka på om du har planerat att använda dig av en snabbladdare. 

En av de största och främsta nackdelarna med snabbladdning är att det kan minska batteriets livslängd. Snabbladdning belastar nämligen batteriet väldigt mycket, vilket kan leda till minskad prestanda med tiden. För detta krävs det dock att du använder en snabbladdare rätt ofta. Men, det finns ändå en risk för att konsekvenserna av användandet blir negativa. 

Om det är möjligt, försök att undvik att använda en snabbladdare allt för ofta om du vill minska risken för att dessa konsekvenser drabbar dig. Använd snabbladdning bara när du verkligen behöver den, eller som mest några gånger i månaden. Om du funderar på att köpa en elbil ska du se till att du känner till de olika typerna av laddare som finns tillgängliga och vad laddning med dessa innebär. 

Var finns snabbladdare att hitta?

Det finns ett antal snabbladdare för elbilar att hitta runt om i Sverige idag. De finns bland annat att hitta vid offentliga laddstationer, liksom vid vissa privata företag och institutioner. De flesta snabbladdare i Sverige finns i Stockholmsområdet, men det finns även ett antal i andra delar av landet.

Snabbladdare finns vanligtvis på olika bensinstationer, såsom Circle K eller OKQ8. Men det kan också finnas hos EON, Tesla Supercharger och Fortum Charge & Drive, samt vid andra gallerior, affärer och butiker. I takt med att intresset för såväl som användningen av elbilar växer sig allt större utvecklas också utbudet av elbilsladdare för varje år. Detta gäller även utbudet och tillgängligheten av snabbladdare.