Ställa på fordon

Är det dags att plocka fram sommarbilen? Eller vill du börja använda en bil som du inte använt under en period? Då kan det vara hög tid för dig att läsa mer om vad det innebär att ställa på ett fordon. Att ställa på ett fordon är nämligen något man måste göra om man tidigare ställt av ett fordon. Annars är det nämligen inte lagligt att köra fordonet på vägarna. Nedan går vi igenom allt du bör veta om att ställa på ett fordon!

Att ställa på ett fordon – vad innebär det?

Som vi precis var inne på innebär en påställning av ett fordon, till skillnad från en avställning, att man ställer på ett fordon för att få köra det på vägarna igen. Man kan alltså säga att man ”aktiverar” fordonet. 

Mer specifikt så innebär påställningen av ett fordon att du som fordonsägare måste se till att den har en trafikförsäkring och att du betalat fordonsskatten. Det är nämligen just dessa två faktorer som är avgörande för om fordonet är lagligt att köra på vägarna eller inte. 

När ska ställa på ett fordon?

Så när är det nödvändigt att ställa på ett fordon? Jo, om du vet med dig att du tidigare ställt av ett fordon måste du såklart ställa på det igen innan du ska använda det. Detta kan till exempel gälla en sommarbil, en motorcykel eller en bil som du hade innan du köpte din nya. 

Värt att nämna är dock att man inte bara ställer på fordon som tidigare varit avställda. Utan att ställa på ett fordon måste du till exempel också göra om du importerat en bil till Sverige, eller om du köpt en ny bil som ännu inte är registrerad i landet eller som har de komplement som krävs för att den ska vara körbar. 

Hur ställer jag på ett fordon?

Att ställa på ett fordon är väldigt enkelt. Det enda som krävs är egentligen att du går in på Transportstyrelsens hemsida, går in på ”ställ av eller på ditt fordon” under Fordon, följt av att du klickar på knappen ”ställa av/ ställa på ditt fordon”. Du loggar sen in på ditt konto och lägger in uppgifterna om det fordon du vill ställa på. 

Gäller detta ett fordon som du redan har registrerat på dig, exempelvis din sommarbil eller en bil som du tidigare kört, behöver du inte fylla i några nya uppgifter. Utan då krävs det bara att du anmäler att det är just det fordonet du vill ställa på igen.  

Påställning under olika dagar och tider

Något som kan vara bra att veta om är också att du kan genomföra påställningen av ditt fordon precis när du vill, det vill säga om du gör det digitalt via Transportstyrelsens e-tjänst och har alla uppgifter tillgängliga. Det enda som du måste hålla koll på, som kan göra att datumet för processen försenas något, är följande:

  • Om du anmält att du vill ställa av en bil kan du inte ställa på samma bil igen under samma dag. Det samma gäller om du gjort motsatsen.
  • Om du anmäler om en påställning under en kväll, en helg eller helgdag kommer själva registreringen av påställningen skjutas till nästkommande vardag (mer exakt information om detta hittar du nedan)

Påställning under kväll, helg och helgdag

Anmäler du att du vill ställa av ett fordon hos Transportstyrelsen efter kl 19.30 en vardag kommer registreringen av påställningen att skjutas fram till nästkommande vardag. Detta då Transportstyrelsen från 19.30 och ett par timmar framåt gör vad som kallas för en kvällsbearbeting. Det som sker under dessa timmar läggs då i en kö till nästa dag. 

Din registrering av påställningen kommer i detta fall alltså inte att gå igenom förrän nästkommande vardagskväll. Görs anmälan på en måndag kommer registreringen att gå igenom under tisdagen, medan om den görs på en fredag så kommer registreringen att gå igenom på måndagen efter helgen. 

Trots att själva registreringen kanske inte går igenom samma dag som du anmäla om att ställa på ett fordon så kommer påställningen sen att vara registrerad från det datum då anmälan skickades in. Gjordes det en fredag kommer alltså fredagen vara dagen då ditt fordon ställdes på. 

börja köra igen

Vad krävs för att jag ska kunna ställa på fordonet?

Som vi tidigare varit inne på krävs det egentligen tre saker för att du ska kunna ställa på ditt fordon för att i sin tur få köra det. Fordonet måste ha en trafikförsäkring, och du måste ha betalat fordonsskatten för fordonet. Det kan även vara nödvändigt att besiktiga fordonet beroende på vilken status/ vilket skick det är i när det ska ställas på. 

Trafikförsäkring

När man ställer av ett fordon är det rätt vanligt att man helt och hållet även avsäger den trafikförsäkring som hör till fordonet. Det då många anser att det är onödigt att betala försäkring för ett fordon som man ändå inte ska använda. 

Om det däremot gäller en avställning av ett fordon som man kommer använda efter låt säga ett par månader igen, ja då är det istället vanligt att man växlar från den vanliga trafikförsäkringen till en så kallad avställningsförsäkringen under avställningsperioden. 

Vet du med dig att du ska använda fordonet efter en viss period är det sistnämnda alternativet ofta det bästa. Inte nog med att du har fordonet försäkrat till en lägre kostnad, och därmed har ett skydd om något skulle hända. 

Utan har du en avställningsförsäkring blir det sen också lättare att växla till din vanliga trafikförsäkring när det är dags. Att ha en trafikförsäkring, alltså minst en, är som sagt ett måste för att du ska få köra fordonet efter det att det blivit påställt.  

Besiktning

En annan sak som du måste tänka på är att göra en besiktning på fordonet. Detta är kanske inte nödvändigt om du ska ställa på ett fordon som du ställde av för bara några månader sen, och som då var besiktad och godkänd för en tid framåt. 

Men, om du till exempel importerat en bil till Sverige krävs det att den besiktas och blir godkänd för att påställningen ska gälla. Annars kommer nämligen inte du ha möjligheten att ställa på fordonet då det är sista steget för att du ska få köra den. 

Se därmed till att boka besiktning för ditt fordon i god tid så att det inte blir en bidragande faktor till att du inte kan köra fordonet under den period du önskar. De lediga datumen för besiktning är nämligen ofta uppbokade långt i förväg. 

Fordonsskatt

Alla fordon som du själv äger måste du betala en viss fordonsskatt för. Vilken summa du ska betala beror på vilket fordon det gäller. Oavsett så är detta något som du måste ha betalat in till Transportstyrelsen, så att de har fått in pengarna på sitt konto, innan det att du anmäler om påställning. 

När fordonsskatten ska vara inbetald beror i sin tur lite på hur mycket fordonsskatt du ska betala varje år. Ligger den på under 4800 kr/ år betalas den månadsvis – då behöver du alltså se till att skatten är betald för den månad som du ställer på bilen i, eller för nästkommande månad. Ligger skatten på över 4800 kr/ år betalas skatten för en viss period direkt. 

Andra saker att tänka på

Utöver att du måste boka en besiktning, se till att du har en trafikförsäkring och betalat fordonsskatten finns det ett par andra saker som du bör tänka på då du ska ställa på bilen. Det ena är att du måste anmäla till Transportstyrelsen att du vill ställa på ditt fordon, det alltså efter det att samtliga tre punkter som vi skrev om ovan är avklarade och godkända.

Det andra är att du bör se till så att fordonet fungerar rent praktiskt och fysiskt. Det vill säga, du bör se till att ditt fordon har rätt typ av däck för årstiden och väglaget, att saker som olja, spolarvätska och kylarvätska är påfyllt, att bilen